top of page
  • אלירן צורי

תקופת אכשרה בביטוחתקופת אכשרה בפוליסת ביטוח מאפשרת 'סינון' של המצטרפים לביטוח בפרק זמן מסוים שבו לא ישולמו תגמולי ביטוח למבוטח גם אם ארע מקרה הביטוח.

ספציפית לגבי סעיף של תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח, כבר נפסק כי בפוליסה נאמר מפורשות באותיות מודגשות, תחת הכותרת תקופת אכשרה, שהמבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח אשר ארע במהלך 90 הימים הראשונים. יש לציין שפוליסת הביטוח נשלחה למבוטח ביחד עם ההודעה, כשהמבוטח מציין שהוא לא קרא אותה.

מדובר במילים ברורות ומפורשות, של מקרה ביטוח שארע במהלך 90 הימים הראשונים ולכן כל מקרה ביטוח שארע במהלך תקופת האכשרה לא מזכה בתגמולי ביטוח. במקרה דנן מדובר במשמעות לשונית פשוטה, הגיונית, התואמת את רוח החוזה בהיבט המשפטי והכלכלי תקופה זו מיועדת כדי לאפשר לחברת הביטוח לבצע את בדיקות שלה לגבי מצבו הרפואי של המבוטח כשם שהמבוטח לא היה מבוטח לפני שעשה את הפוליסה, כך קיימת תקופה נוספת של אכשרה הנמשכת במקרה דנן 3 חודשים בה אינו מבוטח למעשה.

בית המשפט פסק כי אין מדובר בסעיף שרירותי. היקף הסיכון שהנתבעת הייתה מוכנה לקחת על עצמה מגולם, בין היתר, בסייג של מחלה שנתגלתה בתוך 3 חודשים שמיום תחילת הביטוח


באילו סוגי ביטוח יש תקופת אכשרה ולמשך כמה זמן?

תקופת אכשרה נקבעת בדרך כלל בפוליסות ביטוח הנוגעות למצב הרפואי של המבוטח, כמו למשל: ●בפוליסות לביטוח בריאות פרטי ישנה תקופת אכשרה של 90 יום, לפחות למרבית המקרים המכוסים בפוליסה. בחלק קטן מהמקרים תקופת האכשרה עשויה להגיע גם עד 12 חודשים, ובמקרים מאוד מאוד נדירים גם למספר שנים. ● בפוליסות ביטוח תאונות אישיות ישנה בדרך כלל תקופת אכשרה של 30-60 יום. ●בקצבאות שונות של הביטוח הלאומי ישנה תקופת אכשרה שעשויה להימשך כמה חודשים, כמו במקרה של קצבת לידה או קצבת אבטלה, ועד שנים רבות כמו למשל במקרה של קצבת אזרח ותיק (לשעבר קצבת זקנה). ● בקופת החולים תידרשו לתקופת אכשרה של מספר חודשים ועד שנתיים עבור שירותים רבים הכלולים בביטוח המשלים (המכונה גם שב״ן). בין שירותים אלה נמצאים טיפולי רפואה משלימה, בדיקות סקר מנהלים, ניתוחים אסתטיים וחלק מטיפולי השיניים.

● ביטוח חיים (ריסק) יש תקופת אכשרה להתאבדות בשנה הראשונה.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.


3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page