top of page
  • אלירן צורי

כיצד מבטלים כפל ביטוחים

עודכן: 22 בנוב׳ 2022


כיצד מבטלים כפל ביטוחים
כיצד מבטלים כפל ביטוחים

אז אחרי שבדקנו האם יש לנו כפל ביטוחי, איך נבטל אותו ?


במהלך מדבק הביטוחי אותו מקיימים בהר הביטוח, אנו מאתרים את כל סעיפי הפוליסות במסגרתם אתם נדרשים לשלם כפול עבור כיסוי ביטוחי. עם איתור כפילויות הביטוח, אנו מעמידים לרשותכם מספר חלופות לביטול חלק מהפוליסות הקיימות ועדכונן.

ביטול חלק מהפוליסות או לחילופין ביטול הרחבות כאלו ואחרות המופיעות בפוליסה מקבילה, הינו הליך המאפשר לכם ליהנות מחיסכון כספי מצטבר מבלי לוותר על תנאי הפוליסה הנזקפים לזכותכם.


המשמעויות לביטול פוליסה


לאחר כניסת הביטול לתוקף אין כיסוי ביטוחי לכל אירוע ונזק שהיו מכוסים עד הביטול: הן נזק של מי שמבוטחים תחת הפוליסה והן החבות שלהם כלפי צדדים שלישיים, משעבדים וכו' (בפוליסות שמעניקות כיסוי כזה).

בנוסף, הביטול קוטע את הרצף הביטוחי ולכן רכישה מחדש של ביטוח בעתיד היא רכישה חדשה לכל דבר ועניין, שהחברה זכאית להחליט אם לאשר אותה ובאיזה תנאים ומחיר (למשל, בביטוחי חיים ובריאות יש למצב הרפואי של המבוטח בעת הרכישה השפעה ישירה על החלטת החברה).

בביטוחי חיים ובריאות גם תיספר מחדש תקופת אכשרה שבמהלכה משולמים דמי ביטוח אך אין זכות לכיסוי מקרי.הבהרה: אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

מובהר כי המידע המבוא באתר מבטא את מיטב הבנתם של המעורבים בכתיבתו, ואין לראותו כמידע שלם וממצה. מידע זה אינו מהווה תחליף לבדיקה יסודית ופרטנית ולהתייעצות עם יועצים משפטיים מקצועיים, באשר לכל עניין ומקרה, לגופם.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.


0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page