top of page
  • אלירן צורי

חוק ביטוח ביראות ממלכתי

עודכן: 22 בנוב׳ 2022


חוק ביטוח ביראות ממלכתי
חוק ביטוח ביראות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקק בשנת 1994 ובא להסדיר את היחסים בין האזרחים לבין המדינה בנוגע לשירותי הבריאות שמוענקים על ידה. באופן כללי, החוק קובע כי קיימים שירותים רפואיים בסיסיים שיוענקו לכלל האוכלוסייה, כאשר המימון עבור שירותים אלו יגיע באופן חלקי מתקציב המדינה, תשלומי השתתפות עצמית של המבוטחים ותשלומים קבועים של כלל התושבים. חוק בריאות ממלכתי – מאפיינים ישראל נחשבת למדינה מתקדמת למדי מבחינת תחום הרפואה הציבורית, גם בהשוואה למדינות מפותחות אחרות בעולם המערבי. החוק שנחקק בשנת 1994 קבע בין השאר כי כל התושבים (ולא רק האזרחים) זכאים לשירותים רפואיים במדינה וכל תושב זכאי לבחור בקופת חולים מסוימת על פי העדפותיו האישיות. עוד נקבע, כי קופות החולים הציבוריות אינן יכולות להפלות בין אנשים על סמך גילם, מינם או המצב הבריאותי שלהם. כמו כן, אין באפשרותן לקבוע תקופת אכשרה למבוטחים (בניגוד לחברות ביטוח פרטיות) שרק לאחריה יופעלו השירותים הרפואיים. מעבר לכך, הן מחויבות להעניק את כל השירותים אשר נכללים בסל הבריאות בפרק זמן סביר ובמרחק גיאוגרפי נגיש למבוטחים. כל מבוטח יכול לעבור לקופת חולים אחרת, לצפות בתקנון קופת החולים ולקבל מידע על ההסדרים מול בתי החולים והמכונים השונים.

צו ביטוח בריאות ממלכתי הוראה זו של קובעי המדיניות נידונה כל שנה מחדש ובמהלכה נקבעת רשימת התרופות שנכללת בסל הבריאות הממלכתי. תרופות אשר נכללות בצו זה הן מסובסדות על ידי המדינה ולכן זמינות הרבה יותר לחולים. לעומת זאת, תרופות אחרות, אשר עלותן יכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש, אינן נכנסות לרשימה מפאת חוסר בתקציב. למעשה, חוסר תקצוב מספק לסל הבריאות הייתה אחת הביקורות לחוק בריאות ממלכתי. בעת הדיונים על צו ביטוח הבריאות, מתעורר פעמים רבות ויכוח ציבורי על הוצאת תרופות מצילות חיים מסל הבריאות. אנשי המקצוע שאחראיים על גיבוש הרשימה צריכים לעשות את הפשרה הקשה בין שיקולי תקציב לבין עזרה רפואית לאנשים שזקוקים לכך.

איך להתמודד עם החסרונות של צו ביטוח בריאות? קופות החולים לא רשאיות להציע תרופות שנמצאות אל מחוץ לסל הבריאות רק לחלק מהמבוטחים. מכיוון שכך, גם אנשים שבוחרים בביטוח משלים דרך קופת החולים לא יקבלו גישה לסל תרופות מורחב. הסיבה לכך היא, שהמדינה אינה מעוניינת באפליה על בסיס כלכלי כאשר זה נוגע בתרופות מצילות חיים. האדם הפרטי שאינו רוצה למצוא את עצמו במצב לא נעים כאשר התרופה שלה הוא זקוק אינה נמצאת בסל הבריאות, יכול לבחור באופציה של ביטוח פרטי. בעזרת פוליסה כזו, המבוטח יכול לקבל גם טיפולים אמבולטוריים, ניתוחים בחו"ל, טיפולים יקרים במיוחד, השתלות ועוד.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page