top of page
  • אלירן צורי

השוואה בביטוחי בריאות ממלכתי מול פרטי

עודכן: 20 בספט׳ 2022


חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע שכל אזרחי ישראל זכאים לקבל שירותי בריאות במסגרת חברותם בקופת חולים. סל הבריאות הממלכתי הינו אחיד וזהה לכל קופות החולים. מעבר לשירותי הסל, מציעות קופות החולים רובד נוסף של שירותים וכיסויים המוענק במסגרת השב"נים (שירותי בריאות נוספים, הידועים בשם "ביטוח משלים" ובהם- כללית מושלם, מכבי זהב וכו'). מרבית תושבי ישראל חברים בשב"ן וזכאים לקבל את השירותים הנוספים שהוא מעניק. לצד אלה, ישנם רבים שבוחרים לרכוש גם ביטוח בריאות פרטי דרך חברת ביטוח. הסיבה לכך היא ששירותי הבריאות בקופות החולים אומנם מקיפים, אבל לא תמיד כוללים את כל התרופות והטיפולים שמציעים הביטוחים הפרטיים ​ מה הכיסוי הרפואי שנותנות קופות חולים בישראל פועלות כיום ארבע קופות חולים: מכבי, כללית, מאוחדת ולאומית. בהתאם לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי,כל אזרח ישראלי זכאי לקבל שירותים רפואיים מאחת הקופות, ורשאי לעבור בתחילת רבעון מקופה אחת לאחרת. שירותים רפואיים אלה ניתנים תמורת תשלום מס בריאות המנוכה מהכנסותיו של כל אזרח השירותים המוענקים במסגרת סל הבריאות אחידים וזהים לחברי כל קופות החולים. סל שירותים זה כולל רשימה של שירותים רפואיים אשר הקופות מחויבות על פי חוק לספק למבוטחיהן, ובהם, בין היתר, שירותי אשפוז, בדיקות, טיפולים, תרופות וציוד רפואי. בנוסף, מציעות כל קופות החולים לחבריהן לרכוש ביטוח משלים (שב"ן), אשר מכסה טיפולים ושירותים שאינם כלולים בסל השירותים הבסיסי שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כל קופת חולים מציעה במסגרת השב"ן סל שונה של שירותים, אותו היא רשאית לשנות מעת לעת. עבור סל זה גובה הקופה תשלום חודשי נוסף מחבריה. רשימת הטיפולים והתרופות שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי משתנה מקופה לקופה, וכוללת בין השאר בחירת רופא מנתח מתוך רשימת רופאים, החזר בגין התייעצויות אצל רופאים מומחים, הפריות חוץ גופיות, בדיקות גנטיות במהלך הריון, החלמה לאחר לידה, טיפולי שיניים, תרופות שאינן כלולות בסל התרופות ועוד ​ ​ ביטוח בריאות פרטי ביטוח בריאות פרטי אשר מוצע על ידי חברות ביטוח שונות, מעניק למבוטח רובד נוסף של שירותים וכיסויים ומתמקד בשירותי רפואה פרטיים, מעבר לאלה להם הוא זכאי במסגרת הסל הבסיסי או השב"ן. ישנם סוגים שונים של ביטוחי בריאות, הנבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי וסוגי השירותים הכלולים בהם. חלק מהפוליסות המשווקות מציעות שירותים דומים לאלה הניתנים על ידי השב"ן, כדוגמת בחירת מנתח או ביצוע ניתוח בבי"ח פרטי, אולם בדרך כלל מעניקות פוליסות אלה אפשרויות בחירה מגוונות יותר וזמינות גבוהה יותר. פוליסות אחרות מציעות כיסוי מצומצם יותר רק לקטסטרופות רפואיות כדוגמת כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות או השתלות ואחרות מציעות כיסוי רק מעבר למה שמעניק השב"ן. ככלל ביטוחי הבריאות הנם רובד נוסף ומשלים על שירותי הסל הבסיסי והשב"ן ומבטיחים כיסוי לניתוחים פרטיים- בארץ ובחו"ל, טיפולים מחליפי ניתוח וטכנולוגיות מתקדמות, בדיקות רפואיות שאינן ממומנות או ממונות באופן חלקי על ידי קופות החולים או המדינה, תרופות שאינן כלולות בסל התרופות, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ועוד ​

הבהרה: אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני. הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה. הנתונים יכולים להשתנות מאדם לאדם מידע זה אינו מהווה יעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או תקנון המוצר הרלוונטי.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page