top of page
  • אלירן צורי

ביטוח חבות מעבידים

עודכן: 22 בנוב׳ 2022


ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים מגן על המעסיקים מפני התחייבויות משפטיות. חשוב למעסיקים להחזיק בביטוח זה על מנת למנוע הפסדים כספיים עתידיים שעלולים להיגרם מרשלנות או התנהגות בלתי הולמת של עובד. בארצות הברית לשם הדוגמה, מעסיקים נדרשים לשאת בביטוח זה אם יש להם יותר מ-5 עובדים בשכר שלהם.

ביטוח חבות מעבידים הוא סוג של ביטוח המגן על המעסיק מפני אחריות לפציעות או מוות לעובדים.

ביטוח חבות מעבידים מכסה בדרך כלל את עלות הטיפול הרפואי והחלפת השכר, כמו גם כאב וסבל, לעובדים שנפגעו בעבודה.

ביטוח מסוג זה חשוב מכיוון שהוא מגן על המעסיק מפני תביעות פוטנציאליות והוצאות משפט אם עובד נפגע בעבודה.


מהו ביטוח חבות מעבידים? ביטוח חבות מעבידים מכסה אותך ואת החברה שלך מפני תביעות פיצויים של עובדים בגין פגיעות גוף. תכנית חבות מעבידים (אחריות מעסיקים), היא תכנית ביטוח לעסק, המעניקה לך כיסוי במקרים של תביעות פיצויים המוגשות על ידי עובדים בגין פגיעה גופנית תאונתית או מחלת מקצוע שנגרמו להם תוך כדי ובשל עבודתם. הכיסוי הניתן הינו מעל לסכומי הפיצוי שמעניק הביטוח הלאומי. למי מיועדת התוכנית? תכנית חבות מעבידים היא תכנית ביטוח לעסקים משרדים, מפעלים וכדומה, המיועדת לחברות המעסיקות עובדים. לחברות אלו יש אחריות לפגיעות ונזקי גוף שונים שעלולים להיגרם לעובדים שלהם במסגרת עבודתם כתוצאה מתאונה, מחלת מקצוע (מחלה עקב העבודה אצל המעסיק) או רשלנות. מה כוללת התוכנית – כיסויים כיסוי הוצאות פיצויים בגין פגיעות גוף שאירעו במסגרת עבודתם, אשר המבוטח חייב לשלם לעובדיו בשל אחריותו כלפיהם כיסוי הוצאות משפט סבירות להגנה בפני תביעה לפיצויים על ידי העובדים מה כוללת התוכנית - הרחבות בתוספת תשלום פעילויות חברתיות וספורטיביות - בתנאי שמקרה הביטוח הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. הרחבה זו איננה כוללת פעילות ספורט אתגרי הרחבת פעילויות זמנית של עובדים בחו״ל, לעובדים השוהים עד 60 ימים רצופים בחו"ל עובדים בדרך – כיסוי גם בדרכם הישירה של העובדים מביתם למקום העבודה ובחזרה עיקרי הפוליסה ביטוח זה מבטיח לבעל העסק כיסוי הוצאות חבות, שעלולות לחול עליו בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי או בשל מחלת מקצוע של עובד/ת, שנגרמו תוך כדי ועקב העבודה בבית העסק. כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page