top of page
  • אלירן צורי

ביטוח אחריות מקצועית

עודכן: 22 בנוב׳ 2022


ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הוא סוג של ביטוח המגן על בעל המקצוע מפני אחריות אזרחית ופלילית במקרה של תביעה משפטית. זה גם מכסה את איש המקצוע עבור נזקים שנגרמו עקב סיכונים תעסוקתיים, כמו מחלה, פציעה או מוות.

הצורה הנפוצה ביותר של ביטוח אחריות מקצועית היא ביטוח טעויות ומחדלים. ביטוח מסוג זה מגן על הפרט מפני אחריות הנובעת ממעשים פסולים שבוצעו על ידו בעת מילוי תפקידו כבעל מקצוע. צורה נוספת של ביטוח אחריות מקצועית היא ביטוח אחריות מעבידים, המגן על מעסיקים בגין נזקים שנגרמו עקב סיכונים תעסוקתיים שעלולים לגרום לפציעה או מוות לעובדים העובדים בפיקוחם.מהו ביטוח אחריות מקצועית? ביטוח אחריות מקצועית מבטח בעלי מקצוע שונים מפני תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה שנעשו בתום לב. הצורך של הביטוח הינו חיוני, מאחר וקיומו של הביטוח מאפשר לבעל מקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש מתביעות שונות. הכיסוי הביטוחי ניתן עד לגובה האחריות המוסכם של חברת הביטוח הנקוב בפוליסה. ​ למי מיועד הביטוח ביטוח אחריות מקצועית מיועד לבעלי מקצועות חופשיים, רופאים, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, ברוקרים ומנהלי תיקי השקעות, מתווכים, מתרגמים, כתבים טכניים ועוד. בעולם המערבי מגמה ההולכת וגוברת של הגשת התביעות כנגד בעלי מקצועות חופשיים כאשר יותר ויותר עורכי דין צוברים לעצמם התמחות מיוחדת בתחום זה. תביעות רבות מוגשות כנגד רופאים על ידי מטופלים הטוענים לרשלנות רפואית של הרופא או גם של המוסד הרפואי בו הוא עובד. בנוסף, גם מטפלים ברפואה אלטרנטיבית, קוסמטיקאיות ומדריכי ספורט חשופים לתביעות מטופליהם ולקוחותיהם. ביטוח אחריות מקצועית – כל היתרונות כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם. הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח. כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח. ​ עיקרי התוכנית - ביטוח אחריות מקצועית כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו. כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות. מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידו, במסגרת עיסוקו המקצועי של המבוטח, כמפורט ברשימה של חברות הביטוח כל פוליסה משתנה ומתעדכנת. ​ בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חובתך. אתה המקצוען בתחום שלך - אנחנו המקצוענים בביטוח

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page