top of page
  • אלירן צורי

ביטוח אובדן כושר עבודה

עודכן: 22 בנוב׳ 2022


ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא סוג של פוליסת ביטוח המחלקת תגמולים לאנשים שאיבדו הכנסה עקב פציעה, מחלה או נכות. ביטוח אובדן כושר עבודה הפך לפופולרי יותר בשנים האחרונות ככל שמספר האנשים עם מוגבלות גדל. זאת בשל הזדקנות האוכלוסייה ושיפורים בטכנולוגיה הרפואית שהאריכו את תוחלת החיים.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא סוג של ביטוח המסייע לאנשים עם מוגבלות. הוא מכסה את עלות ההוצאות עבור שירותים וסחורות המשמשים כדי לעזור לאנשים עם מוגבלות לחיות חיים עצמאיים ככל האפשר.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא סוג של ביטוח שמשלם עבור אובדן כלכלי של אדם במקרה של נכות. סוגי הנכות המכוסים בביטוח אובדן כושר עבודה יכולים להשתנות בהתאם לסוג הפוליסה.

מספר האנשים עם מוגבלות גדל באופן משמעותי בעשורים האחרונים ומגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד. זה הוביל לביקוש מוגבר לפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה.


מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה מדובר בפוליסת ביטוח שמספקת מענה במקרים בהם המבוטח אינו יכול יותר לעבוד בעקבות מחלה או תאונה. אם קרה כדבר הזה, מבטיח ביטוח אובדן כושר עבודה קבלת פיצוי כספי, בהתאם לתנאים שנקבעו בעת רכישת הפוליסה, אופי הפציעה או המחלה, דרג הנכות שנקבעה והאם היא זמנית או קבועה. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לכל אדם להמשיך ולהתקיים בכבוד גם אם חלה או נפצע ונצבר ממנו להמשיך ולעבוד עקב המוגבלויות החדשות.

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בעת רכישת הפוליסה יש לפרט במדויק נושאים שונים, ביניהם גובה השכר. הסיבה לכך היא שבמקרים של אובדן כושר עבודה, הפיצוי, או הקצבה שתשלם חברת הביטוח, היא בהתאם לגובה משכורתו של המבוטח, בניכוי של עשרים וחמישה אחוזים. למשל, אדם שהשתכר 10,000 ₪ וחלה או נפצע ונמצא זכאי לקבלת קצבה חודשית, יקבל שבעת אלפים וחמש מאות ₪ בלבד.

רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נכלל לרוב כמרכיב בתוך קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים, אולם ניתן לרכוש אותה גם באופן נפרד וייעודי למטרה זו בלבד. למעשה, אם היא נרכשת בנפרד, ניתן לקבל עבורה הטבות מס. חשוב לזכור כי אם יש לכם קרן פנסיה או ביטוח מנהלים הכוללים בתוכם את מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה, אין טעם לבצע רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה באופן נפרד, מאחר ואין "כפל מבצעים", כלומר, במקרה הצורך, לא תקבלו פיצוי פעמיים אלא רק מפוליסה אחת.

סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה חשוב לשים לב להיקף הכיסויים הביטוחים בעת רכישת הפוליסה, מאחר וסוגי ביטוח אובדן כושר עבודה הם רבים ולא כולם זהים האחד לשני. השוני העיקרי שקיים בין תוכנית הביטוח השונות הוא בהיקף הכיסויים והאופן בו מוגדר אובדן כושר עבודה. הכיסוי הבסיסי ביותר של פוליסת אובדן כושר עבודה הוא חוסר היכולת לעסוק בכל עיסוק שהוא. כיסוי רחב יותר הוא חוסר יכולת המבוטח לעסוק בתחום בו עסק טרם המחלה או התאונה וגם בכל עיסוק סביר אחר, שתואם את השכלתו, ניסיון וכישורי המבוטח. סוג נוסף של פוליסת אובדן כושר עבודה הוא זה שיש בו את הכיסוי הרחב ביותר, לרוב גם היקר ביותר, אשר מכסה את חוסר היכולת של המבוטח לעסוק בעיסוק בו עסק בחמש השנים האחרונות או עיסוקו האחרון. חשוב להבין את סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה ולהיערך אליהם בהתאם, במיוחד במקרים בהם המבוטח החליף מקום עבודה במהלך השנים. כאמור, ברוב פוליסות אובדן כושר עבודה יינתן פיצוי בגובה של שבעים וחמישה אחוזים משכרו האחרון של המבוטח. כמו כן, מקובל לחשב אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% כאובדן כושר עבודה מלא.

אובדן כושר עבודה תקופת המתנה תקופת ההמתנה היא התקופה הראשונה לאובדן כושר העבודה שאיננה מבוטחת לפי הפוליסה. תקופה זו נקבעת בעת מעמד רכישת הפוליסה ויכולה לנוע בין כשבוע לשבועיים, כשמדובר בתאונות אישיות, וכשלושה חודשים כשמדובר בביטוח בסיסי של אובדן כושר עבודה. עקב אובדן כושר עבודה, תקופת המתנה של שלושה חודשים נובעת מחוק דמי מחלה שמחייב את המעסיק לשלם שכר לעובד שנעדר מעבודה בשל אי כושר עבודה זמני או קבוע, על פי דוח רפואי, מצבו הבריאותי של העובד, תקופת הוותק שלו בעבודה. כמו כן נובעת ההמתנה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי לנפגעי תאונה אשר טרם הגיעו לגיל פרישה. כלומר תקופת המתנה היא התקופה שמחושבת מתחילת הפוליסה ועד למועד הפיצוי הראשון. כמו כן, במידה והמבוטח אושפז בבית החולים לתקופה שעולה על 14 ימים, תקוצר תקופת ההמתנה, לעתים לשמונה ימים בלבד.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

האמור לעיל וכל המידע המופיע הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים שמופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות אין באמור הבטחה להשגת תשואה כלשהי.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page